نوبت دهی اینترنتی

مطب: روزهای شنبه -دوشنبه - سه شنبه- چهار شنه -  14الی 19

بیمارستان فرمانیه : شنبه - دوشنبه - چهار شنبه 12الی 13

مطب دولت:کلینیک آیریس: هرروز از 15الی 19 بعدازظهر

فرم تعیین وقت اینترنتی

تکمیل فرم های ستاره دار الزامی است. پس از تایید و یا لغو وقت درخواستی شما، یک ایمیل و SMS به شما ارسال خواهد شد.

*
*
*
*
*
ثبت وقت
در حال ارسال درخواست
در حال ارسال درخواست تعیین وقت...