نکاتی درباره تزریق ژل:
افرادی که مایل به تزریق ژل در نقاط مختلف بدن هستند، لازم است نکاتی در این زمینه را فراگیرند:
موارد مصرف:
ژل های تزریقی از اسیدهیالورونیک ساخته شده اند و برای افزایش حجم قسمت های مختلف بدن و صورت کاربرد دارند.
موارد منع مصرف:
-         بیماران مستعد به اسکار ناشی از تزریق ژل
-         بیماران با سابقه بیماری های خودایمن و تحت درمان با داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی
-         بیماران دارای اختلالات انعقادی و یا تحت درمان با داروهای  ضدانعقاد
-         بیماران با سابقه حساسیت زیاد به اسیدهیالورونیک
-         خانمهای باردار و شیرده
-         اطفال
توضیحات:
- ژل نباید در قسمتهایی از بدن که التهاب دارند و یا عفونت دارند، تزریق شود.
- ژل نباید در استخوان ها ، تاندون ها ، ماهیچه ها، پستان ها و نواحی ژنیتال تزریق شود.
- بیمارانی که تحت درمان با رادیوتراپی و شیمی درمانی هستند، حتما با  پزشک خود مشورت نمایند و قبل از تزریق ژل فاصله زمانی بیشتری درنظر بگیرند.
- درصورت درمان با ضد انعقادها، 14 روز پس از قطع دارو می توان برای تزریق  ژل اقدام کرد.
توصه های مهم:
به بیماران توصیه می شود  2 تا 4 هفته  پس از تزریق ژل ورزش و فعالیت های سنگین نداشته باشند و در معرض تابش اشعه UV  به مدت طولانی قرار نگیرندو در دماهای پایین و همچنین در دماهای بالا مثل سونا قرار نگیرند.
عوارض جانبی:
-         محل تزریق ممکن است دچار التهاب و تورم و قرمزی و خارش و سفتی و درد شده که این واکنش ها میتوانند تا 1 هفته بعد از تزریق نیز بروز پیدا کنند.
-         خونریزی موضعی و هماتوم و کبودی بخصوص در بیمارانی که تحت درمان با ضدانعقادها می باشند ممکن است رخ دهد.

R    در صورت ادامه یافتن واکنش های ثانویه تا یک هفته پس از تزریق ژل سریعا به پزشک نکاتی درباره تزریق ژل:
افرادی که مایل به تزریق ژل در نقاط مختلف بدن هستند، لازم است نکاتی در این زمینه را فراگیرند:
موارد مصرف:
ژل های تزریقی از اسیدهیالورونیک ساخته شده اند و برای افزایش حجم قسمت های مختلف بدن و صورت کاربرد دارند.
موارد منع مصرف:
-         بیماران مستعد به اسکار ناشی از تزریق ژل
-         بیماران با سابقه بیماری های خودایمن و تحت درمان با داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی
-         بیماران دارای اختلالات انعقادی و یا تحت درمان با داروهای  ضدانعقاد
-         بیماران با سابقه حساسیت زیاد به اسیدهیالورونیک
-         خانمهای باردار و شیرده
-         اطفال
توضیحات:
- ژل نباید در قسمتهایی از بدن که التهاب دارند و یا عفونت دارند، تزریق شود.
- ژل نباید در استخوان ها ، تاندون ها ، ماهیچه ها، پستان ها و نواحی ژنیتال تزریق شود.
- بیمارانی که تحت درمان با رادیوتراپی و شیمی درمانی هستند، حتما با  پزشک خود مشورت نمایند و قبل از تزریق ژل فاصله زمانی بیشتری درنظر بگیرند.
- درصورت درمان با ضد انعقادها، 14 روز پس از قطع دارو می توان برای تزریق  ژل اقدام کرد.
توصه های مهم:
به بیماران توصیه می شود  2 تا 4 هفته  پس از تزریق ژل ورزش و فعالیت های سنگین نداشته باشند و در معرض تابش اشعه UV  به مدت طولانی قرار نگیرندو در دماهای پایین و همچنین در دماهای بالا مثل سونا قرار نگیرند.
عوارض جانبی:
-         محل تزریق ممکن است دچار التهاب و تورم و قرمزی و خارش و سفتی و درد شده که این واکنش ها میتوانند تا 1 هفته بعد از تزریق نیز بروز پیدا کنند.
-         خونریزی موضعی و هماتوم و کبودی بخصوص در بیمارانی که تحت درمان با ضدانعقادها می باشند ممکن است رخ دهد.

R    در صورت ادامه یافتن واکنش های ثانویه تا یک هفته پس از تزریق ژل سریعا به پزشک مراجعه نمایید.
R    تزریق ژل ممکن است با التهاب و یا عفونت همراه شود. بنابر این مصرف به موقع آنتی بیوتیک های تجویز شده توسط پزشک، توصیه می شود.مراجعه نمایید.
R    تزریق ژل ممکن است با التهاب و یا عفونت همراه شود. بنابر این مصرف به موقع آنتی بیوتیک های تجویز شده توسط پزشک، توصیه می شود.