مراقبتهای بعداز پروتز باسن

1-مدت بستری در یمارستان 1 روز میباشد.2 درن در ناحیه عمل جهت تخلیه خون بکار گذاشته میشود که روز بعداز عمل این درن ها توسط جراح خارج میشوند.

2-مسکن قوی جهت تسکین درد توسط پزشک تجویز میشود.

3-تا زمانیکه پوست ناحیه باسن با وضعیت جدید سازگار شود، شما معمولا احساس فشار در این ناحیه را خواهید داشت.

4-تا 24 ساعت پس از عمل از نشستن و 48 ساعت از راه رفتن پرهیز کنید.

5-تا 3 هفته فعالیتهای عادی روزانه را انجام ندهید و تا 3 ماه از ورزشهایی که باعث تحرک ماهیچه های باسن میشود،بپرهیزید.

6-تا یک هفته به پشت نخوابید و نیز مستقیما از حالت نشسته به ایستاده در نیایید.

-تا یک سال برای باردار شدن تامل نمایید.

7-پوشیدن گن بمدت 2 تا 6 ماه با نظر پزشک

8-پارگی پروتز ، عفونت ، جابجایی پروتز ، افتادگی پروتز ، غیر قرینه بودن باسن و چرخش پروتز از عوارض این جراحی است که ممکن است بر اثر عدم مراقبت بیمار رخ دهد

* اصول کلی مراقبت از زخم    

روند ترمیم زخم حدود 1 سال بطول می انجامد، در ابتدا پس از عمل ، زخم ظاهر خوبی دارد . پس از گذشت حدود 1 الی 2 ماه زخم قرمز تیره شده و به سمت ارغوانی شدن تغییر رنگ می دهد ، زخم از سطح پوست برجسته شده و بدترین شکل زخم حدود 5-3 ماه پس از عمل خواهد بود . پس از این مدت زمان زخم تدریجا به سمت کم رنگ شدن رفته و سطح زخم مسطح می شود بطوریکه حدود یکسال پس از عمل ، فقط خط باریکی به جا می ماند. بنابراین برای رویت نتیجه بایستی یک سال صبر کرد.