اخبار پزشکی

مداخلات پزشکی در چاقی 2

مداخلات پزشکی در چاقی 2 

بازبینی کلینیکی

مطالعات دوجانبه جمعیت های بالغین نشان می دهد که افرادی که درصد بالایی کالری از چربی ها دریافت می کنند، بسیار شبیه آمار بالا رفتن وزن است و این دلالت میکند بر این نکته که رژیمهای پرچربی پیش زمینه چاقی هستند.مطالعات نشان داده که جایگزین کردن چربی با کربوهیدراتهای پیچیده ( از جمله فیبر) ، روی دریافت و بالانس انرژی و مواد مغذی موءثر می باشد.

رژیم های پرچربی با افزایش دریافت انرژی و افزایش وزن پیاپی آن، رابطه تنگاتنگی دارد.بطور کلی، افراد چاق ، مثل افراد لاغر، دریافت انرژی شان روی رژیمهای پرچرب تنظیم نشده است و وقتی تحت رژیم کم چربی قرار می گیرند، این افراد چاق، به خوبی وزن کم می کنند که بعلت جبران کاهش دانسیته کالری غذا می باشد.حتی مردان جوان لاغر وقتی تحت رژیم های پرچرب قرار می گیرند ، مقدار قابل توجهی چربی ذخیره میکنند. بنابراین یکی از اهداف بلند مدت مداخلات تغذیه ای برای بیماران چاق ، باید کمک به آنها برای درک و کاهش دریافت غذاهای پرچرب باشد.جایگزین کردن غذاهایی که چربی پایین و کربوهیدرات پیچیده دارند، انرژی دریافتی را کاهش داده و باعث ارتقای روند کاهش وزن می شوند.

بیماران باید تحت مشاوره با یک متخصص تغذیه  برای بازبینی رژیم اخیر وی و نیز آموزش به سوی یک رژیم سالم  و نیز دستورالعمل هایی در مورد چگونگی تغییرات طولانی مدت در رفتارهای خوردن، قرار بگیرد.یکی از اهداف رژیم شناسان تشخیص رفتارهای خوردن قابل تغییر سخت و آسان که باعث افزایش وزن در فرد شده است، می باشد. رژیم شناسان می توانند آموزشهای ویژه باری کمک به بیمار در شناسایی غذاهای پرچرب و پرکربوهیدرات فراهم کنند.جایگزین کردن غذاهای پرچربی با غذاهای کم چرب و سرشار از کربوهیدراتهای پیچیده در وعده های اصلی غذایی روند کاهش وزن را آسان می کند. رویکردهای متفاوتی تلاش می کنند که به بیمار در کاهش انرژی دریافتی کمک کنند. محدودیت کالری دریافتی می تواند باعث کاهش وزن شود اما ممکن است دلچسب نباشد.یک روش جایگزین ، پیشنهاد یک رژیم کم چرب و سرشار از کربوهیدراتهای پیچیده مازاد است( محدودیت چربی اما محدود نبودن کالری).این روش باعث کاهش وزن بهتری در مقایسه با رژیم محدودیت کالری و نیز ظرفیت های رژیمی بیشتر  و مطلوبتری دارد و قابلیت به سوی پرخوری کمتری دارد.

رژیمهای بسیار کم کالری توسط برخی از شیوه های نوین درمان چاقی، مورد حمایت قرار گرفته است.بر این فرض، کاهش وزن سریع برای تشویق بیماران به سوی تغییرات بلند مدت در رفتارهای خوردن و فعالیت جسمی، ضروری و لازم است. دوره های وسیع و طولانی گرسنگی نیز بعنوان یک روش کاهش وزن آزمایش شده اند و متاسفانه نتایج، غیرموثر بودن این روشها را نشان دادند. بطور عموم، افراد افراد تحت رژیمهای بسیار کم کالری نسبت به افراد تحت رژیم محدودیت انرژی و رفتار درمانی، خیلی سریع تر به وزن قبلی خود باز گشته اند. پیگیری های بلند مدت نشان می دهد که بیماران تحت درمان با گرسنگی اوضاع بهتری ندارند. بنابر این برخلاف اینکه تصور می شد کاهش وزن ناشی از رژیمهای بسیار کم کالری بهتر و مقدم تراز رژیمهای سنتی بهمراه رفتار درمانی باشد، هیچ شواهدی ارحج بودن آنها را نشان نداد. 

رژیمهای fad (مد زودگذر) تقریبا هر هفته ظاهر می شوند.این رژیمها از یک قاعده مشابه پیروی می کنند با این ادعا که غذاها یا گروههای غذایی ویژه مخصوص در روند کاهش وزن سودمندند. این رژیمها منجر به تک بعدی می شوندو در ابتدا ممکن است در یک دوره کوتاه باعث کاهش وزن چشمگیری شوند اما تعداد کمی از بیماران از مزایای طولانی مدت این رژیمها سود جسته اند.

 یک نوع از برنامه های تجاری شامل: دسترسی برای رژیم شناس شدن افراد است. اگرچه تعداد اندکی از بیماران از مزایای طولانی مدت و چشمگیری از مشارکت در این برنامه های تجاری بهره گرفته اند اما درصد زیادی نیز این گروهها را ترک کرده اند.و این تعداد اندک نشان از این دارد که تعداد کمی به کاهش وزن دست یافته اند. بیمارانی که به برنامه های ویژه پاسخ داده اند باید به ماندن در این برنامه ها تشویق شوند زیرا بسیار مشابه به تقویت تغییر رفتارهای خوردن و فعالیت بدنی است.

ورزش بعنوان یک درمان چاقی

اگرچه ورزش به تنهایی سبب کاهش وزن نمی شود ، اما یکی از اجزای حیاتی و موثر در برنامه کاهش وزن می باشد.سطح پایین فعالیت فیزیکی با چاقی در ارتباط است و یکی از بهترین پیش بینی کننده های ادامه بلند مدت بعد از کاهش وزن، تغییر شیوه زندگی است که شامل ورزش کردن می شود.

ورزش کردن با چندین مکانیسم کاهش وزن را تقویت می کند؛ ورزش کردن سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات را در طول دوره فعالیت افزایش می دهد.اما بعداز غذا خوردن و صرف شام بدلیل محدود کردن تاثیرات آن تجویز نمی شود. چندین مطالعه اظهار می کند که افرادی که در برنامه های ورزشی شرکت می کنند، رژیم را بهتر قبول می کنند و کاهش وزن آنها بلعکس، مربوط به تغییرات در سطح فعالیت آنهاست نه انرژی دریافتی. ورزش همچنین باعث تناسب اندام از طریق افزایش تحرک در خیلی از بیماران می شود و باعث احساس سلامت می شود. دیگر مزایای فعالیت های ورزشی شامل افزایش اختصاصی HDL  کلسترول و کاهش خطر دیابت نوع 2 می باشد.

مطالعات اخیر نشان می دهد که توصیه های سنتی برای نوع و شدت ورزش در افراد چاق نیاز به بررسی مجدد دارد. افراد چاق بطور تیپیک در توصیه های سنتی، باید 30 تا 40 دقیقه ورزش متوسط ، 3 بار در هفته انجام دهند.اگرچه این توصیه برای برخی بیماران کمک کننده است اما غیر قابل انعطاف است و ممکن است برای سلامتی سودمند نباشد.اگر به بیمار اجازه دهیم آزادانه بمدت 10 دقیقه چندین بار در روز درگیر ورزش شوند ، در کل زمان ورزش افزایش یافته و نتیجه آن کاهش وزن بیشتر و موثرتر نسبت به توصیه سنتی می باشد.

شواهد نشان می دهد که ورزشهای شدید سودمند تر از ورزشهای سبک هستند. برای مثال خطر پیشرفت بیماری دیابت نوع 2 بطور چشمگیری در مردانی که فعالیت های فیزیکی متوسط بیشتر از 40 دقیقه داشته اند، کاهش یافت.در حالیکه فعالیت هایی با شدت کمترباعث این کاهش نمی شوند. مطالعات نشان می دهد که افرادی که فعالیتهای شدید و منظم دارند ، چربی بدنی کمتر و نسبت دور کمر به دور باسن کمتر دارند. بلاخره ،تمرینات با شدت بالا و متناوب مستقیما با تمرینات مقاومتی قابل قیاس است. نتایج نشان دادند که تمرینات شدید به منفی شدن انرژی و توازن چربی کمک کرده و میزان چربی زیر پوست کاهش بیشتری نسبت به تمرینات متوسط و کمتر نشان می دهد. بطور خلاصه با اجازه دادن به بیماران به شرکت در ورزشهای با شدت بالا و دوره های کوتاه و منعطف، همزمان با رژیم غذایی ،ممکن است نتایج بهتر و کاهش فاکتورهای خطر شود.

میزان ورزش باید با توجه به خطرات سلامت در هر بیمار و نگهداشتن وزن پایین، تعیین شود. همانطور که ذکر شد ، 40 دقیقه ورزش سخت در هفته از گسترش دیابت نوع 2 در مردان جلوگیری می کند. اگرچه برای خانمهای چاقی که روند کاهش وزن آنها کند می باشد، کافی نیست. در کل افزایش وزن مجدد نیاز به فعالیت بدنی و سوزاندن حداکثر Kcal/day 700 می باشد. در این باره نرمشهای ایروبیک ( هوازی) ممکن است بهتر از ورزشهای سخت ، در کمک به افرادی باشد که کاهش وزن آنها کند یا متوقف شده است، گرچه به نظر می رسد هیچ تفاوتی بین تمرینات ایروبیک و ورزشهای سخت در ارتباط با رویکرد تغذیه ای این افراد، در دستیابی به کاهش وزن بیشتر از حد معمول در طی 2 ماه نباشد.

یکی از آزمایشات نشان داد که شیوه زندگی و عادات فعالیت فیزیکی توصه شده این است که برنامه های ورزشی ، زمانی که هدف، افزایش ورزش و فعالیت باشد، به همان اندازه موثر است . در یک بررسی 6 ماهه در باره این دو رویکرد متوجه شدیم که مشاوره مفید به اندازه برنامه ورزشی سازماندهی شده، در افزایش سطح فعالیت بدنی و کاهش فاکتورهای پیشرفت بیماری های قلبی و عروقی برای هردو جنس زنان و مردان ، موثر و مفید می باشد.محققان متوجه شدند که استراتژی مشاوره های رفتاری و شناختی نتایج را به این سمت سوق می دهد که باعث افزایش سطح فعالیت افراد ، بعنوان قسمتی از برنامه کاهش وزن می شوند.زمان انتشار: (6 سال قبل)